RAZLIKA IZMEĐU RIJEČI VOZAČ I ŠOFER

Odnos između čovjeka i automobila se sve više udaljava od tradicionalne interpretacije i okreće se odnosu prema softveru i monitorima sve oštrije rezolucije. Zbog toga je pravi trenutak da se pozabavimo razlikom između vozača i šofera ili preciznije da vidimo šta je to vozač morao da bude da bi istovremeno bio i šofer.

U početku je riječ šofer izvedena iz francuskog pojma „chauffeur“ što bi u direktnom, bukvalnom prevodu moglo da znači „onaj koji održava, onaj koji brine o ispravnosti nečega“, a malo kasnije upotrijebljena je i za „onog koji upravlja samohodnim vozilima“, koja se danas nazivaju automobilima.

Profesija šofera podrazumijevala je ne samo da sigurno upravlja vozilom, već i da bude u stanju da mehaniku održava u vitalnom stanju, otklanja sve eventualne kvarove koji bi usput mogli da se dogode, kao i da predviđa i uspješno se nosi sa svim izazovima pred kojima bi se mogao naći. S druge strane, vozač je muškarac ili žena, koji jednostavno okreću volan, „igraju“ se s ručicom mjenjača i papučicama.

Dakle, razlika je sasvim jasna – šofer je profesionalac u odnosu na vozača.