VELIKI I MALI SERVIS

Održavanje automobila je jako važno. Bilo da krećemo na neko duže putovanje ili idemo da nešto obavimo, sigurno ne želimo da nas auto ostavi na pola puta. Zbog toga jako je važno redovno obavljati veliki i mali servis. Mali servis spriječava da dođe do većih kvarova na automobilu.

Šta podrazumijeva mali servis i koliko često se treba raditi? 

Mali servis se radi po programu održavanja proizvođača, a stručnjaci smatraju da ga je potrebno uraditi kada automobil pređe između 5.000 i 15.000 kilometara. Mali servis spriječava da dođe do većih kvarova na automobilu.  

Mali servis podrazumijeva zamjenu tečnosti i određenih dijelova:

 • zamjena filtera griva
 • filtera ulja
 • filtera vazduha motora
 • filtera kabine
 • zamjenu motornog ulja

Pored toga potrebno je zamijeniti:

 • tečnost za kočnice
 • rashladne tečnosti
 • sijalice

Filter goriva – zadužen je da ukloni sve nepoželjne čestice iz goriva. Ovaj filter je jako važan, jer savremeni automobili su jako osjetljivi, tako da ne bi trebali zaboraviti na zamjenu ovog filtera.

Filter ulja – ovaj filter je zadužen za to da prikuplja loše čestice iz ulja. Kako bi ulje bilo čisto, kada mijenjamo ulje trebamo zamijeniti i filter. 

Filter vazduha je tu da zaštiti motor i spriječi ulazak svih nečistoća. Ukoliko se redovno ne čisti može doći do slabije kompresije automobila.

Filter kabine ili filter klime je zadužen za čistoću i svježinu u automobilu, a posebno je bitan za vozače ili putnike koji imaju respiratornih problema.

Veliki servis spada u redovno održavanje automobila. Pored toga što se mijenjaju dijelovi koji su dotrajali, potrebno je obratiti pažnju na još važnije segmente koji direktno utiču na rad motora. Kada automobil pređe između 60.000 i 100.000 kilometara vrijeme je za veliki servis. 

Veliki servis podrazumijeva zamjenu:

 • Antifriza
 • Seta pk kaiša (natezač pk kaiša, rolera)
 • Seta zupčastog kaiša (pumpe za vodu, španer, zupčasti kaiš)

Zupčasti kaiš povezuje radilicu motora s bregastim vratilom i na taj načni sinhronizuje bregasto vratilo u položaj radilice. Ako ovaj sistem ne funkcioniše kako treba, dolazi do toga da motor ne može da startuje ili da se gasi. Do ovog stanja može doći ukoliko se kaiš rastegne ili oslabi.

Da bi zupčasti kaiš pravilno radio mora biti pod određenom napetošću, a tu napetost određuje španer. Pucanjem zupčastog kiša ili slamanje zatezača može doći do oštećenja na motoru uzrokovana izlijetanjem ili krivljenjem klipa radilice i lomljenja ventila.