10 SAVJETA ZA VOŽNJU PO MAGLI

Maglovita jutra sa sobom donese vožnju koja zna biti jako naporna i izazovna. Možda ne možemo spriječiti pojavu magle, ali zato se možemo pripremiti za vožnju. U nastavku vam donosimo 10 savjeta za vožnju po magli:

1. Prije polaska trebamo provjeriti da li nam sva svijetla rade. Za vožnju po magli trebamo upaliti prednja i zadnja svijetla za maglu, dok duga svijetla ne bi trebali koristiti, jer nam mogu samo donijeti još slabiju vidljivost.

2. Posebnu pažnju trebamo obratiti na pješake i bicikliste. U fazi skretanja ili dok se trudimo da uočimo svijetla vozila koja se nalaze malo dalje ispred nas, postoji mogućnost da se “odjednom” pješak ili biciklista stvori ispred nas.
Ako se ipak odlučimo za šetnju po mraku, onda trebamo izabrati svijetliju odjeću. Ukoliko se obučemo skroz u crno postoji mogućnost da nas zbog magle i smanjene vidljivosti vozači ne uoče na vrijeme i odreaguju kasno.

3. Spoljašnja magla i zamagljenje stakla iznutra – to je kombinacija koja nas lako može dovesti u situaciju da ne vidimo ništa. Spriječimo maglenje stakla iznutra, jer ne želimo doći u situaciju da ne vidimo ništa, pa ni zaustavnu traku pored puta, gdje možemo stati i riješiti problem.

4. Nekada su nam i sekunde od velike važnosti, pogotovo ako idemo na posao ili imamo važan sastanak. A kako ne bi došli u iskušenje da brzo vozimo ili da pretičemo trebamo krenuti ranije. Ukoliko se ispred nas nađe automobil koji sporije vozi, trebamo biti strpljivi. Kada je procjena daljine u pitanju, magla je ta koja nas može lako „prevariti“. Zato trebamo izbjegavati preticanje.

5. Jako teško nam je da po magli pratimo linije na putu, krivine, udarne rupe i skoro uvijek kada imamo priliku “zalijepimo” se za vozilo ispred nas, ali to je pogrešno, jer upravo tako možemo izazvati udes. Trebamo sami određivati brzinu, putanju i držati distancu od vozila koje se nalazi ispred nas.

6. Ukoliko je magla veoma gusta, pa moramo da vozimo  znatno sporije – trebamo upaliti sva četiri žmigavca kako bi nas drugi vozači na vrijeme uočili. U takvim uslovima često je i put klizav, pa vozač iza nas ne samo što će nas kasno vidjeti, nego će mu i put kočenja biti duži, što znači da postoji znatno veća šansa da nas udari.

7. Gusta magla obično sa sobom donosi i klizavu cestu. U takvim uslovima primorani smo sporije voziti. Mokra cesta produžava zaustavni put prilikom kočenja, te je potrebno uključiti sva četiri žmigavca kako bi nas vozač koji se nalazi iza nas moglo vidjeti i reagovati na vrijeme.

8. Možda se ispred nas već dogodila saobraćajna nesreća koju nećemo vidjeti na vrijeme, pa se nećemo ni zaustaviti na vrijeme i upravo tako dolazi do lančanih udesa. A možda se jednostavno nalazi automobil koji se sporije kreće, zato treba usporiti.

9. Ne smijemo se zaustavljati u voznoj traci. Ako smo prinuđeni da stanemo kako bi provjerili da li nam je pukla guma, vozimo do prvog slobodnog mjesta. Znamo da tako dolazi do pucanja gume i oštećenja felge, ali ta šteta je neusporedivo manja u odnosu na štetu koju može izazvati udarac drugog vozila zbog smanjene vidljivosti. A ukoliko nismo sigurni gdje treba skrenuti, onda trebamo upaliti sva četiri žmigavca kako bi nas ostali učesnici u saobraćaju mogli na vrijeme vidjeti i reagovati.

10. Magla je jako gusta i trenutno se nalazimo na raskrsnici koja nema semafore? U takvim situacijama najbolje je spustiti prozore i osluškivati saobraćaj, jedino tako možemo biti sigurni kada možemo proći.