Upitnik

  1. niti malo nisam zadovoljan/na
  2. nisam zadovoljan/na
  3. niti sam zadovoljan/na niti nisam zadovoljan/na
  4. zadovoljan/na sam
  5. u potpunosti sam zadovoljan/na

  1. niti malo nisam zadovoljan/na
  2. nisam zadovoljan/na
  3. niti sam zadovoljan/na niti nisam zadovoljan/na
  4. zadovoljan/na sam
  5. u potpunosti sam zadovoljan/na
MŽ