NOVO PRAVILO O ZATAMNJIVANJU STAKALA NA AUTOMOBILIMA

Ispred Ministarstva prometa i komunikacije BiH izdato je obavještenje za građane da, ukoliko nakon 01. juna tekuće godine budu postavljali plastične folije kojima se vrši zatamnjivanje stakala na vozilima, potrebno je da one sadrže naljepnicu s jedinstvenim serijskim brojem.

Naljepnica se postavlja u donjem desnom uglu stakla između folije i stakla, pored homologacijske oznake, ali da je ne prekriva.

U obavještenju se navodi da je serviser dužan vlasniku vozila izdati i pisanu potvrdu o ugrađenoj foliji, koja pored naziva servisera sadrži i naziv proizvođača folije, propustljivost svjetlosti, stepen refleksije. Naljepnica i potvrda važe do kada su postavljene folije na vozilu.

Razlog za uvođenje ovog pravila je implementacija odredbi Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila, te o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima.