NOVA PRAVILA U SAOBRAĆAJU U ZIMSKIM USLOVIMA

NOVA PRAVILA U SAOBRAĆAJU U ZIMSKIM USLOVIMA

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa nadležnim organima za unutrašnje poslove je donio Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima.

Pravilnik uređuje propise i pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, potrebnoj zimskoj opremi i periodu u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba iste, ograničenjima u odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima.

Pod zimskim uslovima na cestama se podrazumijeva:

  1. Pada snijeg i nalazi se na kolovozu,
  2. Na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega,
  3. Pada kiša i ledi se na kolovozu,
  4. Kolovoz je zaleđen.

U periodu od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uslove, vozila izuzev vozila kategorije ”L”, ”T”, i ”C”, moraju posjedovati opremu za  saobraćaj u zimskim uslovima.

Zimska oprema obuhvata: pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili pneumatike za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.

Izuzetno, van perioda iz stava (1) člana 3 ovog Pravilnika, na dijelu ceste, kada na kolovozu vladaju zimski uslovi, mogu se na točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.

Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su pneumatici postavlјeni, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

 OGRANIČENJA PROMETA

Za vrijeme zimskih uvjeta iz člana 2. ovog pravilnika zabranjuje se promet motornim i teretnim vozilima sa priklјučnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu.

Izuzetno od stava (1) ovog člana, nadležni organ za unutrašnje poslove, u saradnji sa nadležnim organom za promet, može van perioda iz člana 3. stav (1) ovog pravilnika na određenoj cesti ili dijelu ceste, u određene dane ili u određenom periodu propisati posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na toj određenoj cesti ili dijelu ceste zimski uvjeti.

U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice nadležni organ za unutrašnje poslove, uz saglasnost nadležnog organa za promet, može privremeno zabraniti ili ograničiti promet za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste.

Izuzetno od stava (3) ovog člana, nadležni organ za unutrašnje poslove može na licu mjesta privremeno zabraniti promet određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uvjeti za sigurno odvijanje prometa.

Nadležne institucije koje održavaju i upravlјaju cestama, u saradnji sa nadležnim organom za unutrašnje poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste putem sredstava javnog informiranja i postavit će odgovarajuću prometnu signalizaciju.

ČIŠĆENJE VOZILA

Ovlašteno lice nadležnog organa unutrašnjih poslova će isklјučiti iz prometa motorno i priklјučno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u prometu, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih učesnika u prometu.

PRESTANAK VAŽENJA PROPISA

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/07).

IZVOR: /N1 PORTAL/