Kružni tok – pravila i savjeti

“Kružni tok saobraćaja” svima je poznato pravilo.  Saobraćaj se odvija kružno u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Označen je vertikalnom saobraćajnom signalizacijom tj. saobraćajnim  znakom izričite naredbe “Kružni tok saobraćaja”, a može imati jednu ili više saobraćajnih traka.

 
Kružni tokovi imaju svrhu povećanja sigurnosti saobraćaja. Koriste se uglavnom kako bi se smanjio broj mogućih dodirnih tačaka vozila i time smanjio rizik od sudara kod nepreglednih i nepravilnih raskrsnica te da bi se ubrzao protok saobraćaja.

Na ulazu u kružni tok uz navedeni saobraćajni znak obično se postavlja i saobraćajni znak “nailazak na put sa prvenstvom prolaza”. Vozila koja ulaze u kružni tok moraju ustupiti prednost vozilima koja su već u kružnom toku, što u vidu sigurnosti podrazumijeva: pravovremeno smanjiti brzinu kretanja, po potrebi zaustaviti se i fazu uključivanja izvesti bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim vozilima.

Prilikom uključivanja vozila u kružni tok  vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca obzirom da je smjer vožnje jasan. Vozila koja u kružnom toku zadržavaju smjer ravno (kružno kretanje) i svoju saobraćajnu traku, imaju prednost!

 

 

Uobičajeni kružni tok sa dvije trake

Izuzetno, saobraćaj može biti regulisan bez saobraćajnog znaka “Nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”, npr. sa svjetlosnom signalizacijom (semaforima) ili drugim saobraćajnim znakovima, te se u tim slučajevima primjenjuju opća pravila prvenstva prolaska, a u skladu sa postavljenom signalizacijom.

Kada se približavate raskrsnici sa kružnim tokom, neophodno je da:

  • na vrijeme uočite znakove za regulisanje saobraćaja ispred kružnog toka
  • planirate svoju vožnju na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti
  • izaberete odgovarajuću saobraćajnu traku, a po potrebi prestrojite se pravovremeno i sigurno (provjerite ostatak saobraćaja putem retrovizora/“mrtvog ugla“, u odgovarajućem trenutku uključite pokazivač smjera)
  • prilagodite brzinu kretanja te ustupite prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u raskrsnici ne vrijedi pravilo desne strane, ili ako svjetlosnom signalizacijom nije na drugi način reguliran saobraćaj).

Kod isključivanja vozila iz kružnog toka potrebno je pratiti uslove u saobraćaju oko vašeg vozila, pravovremeno uključiti desni pokazivač smjera kretanja te obratite pažnju na opasnost od ometanja smjerova vožnje.

Kružni tok sa više saobraćajnih traka

Ako se nalazite unutar kružnog toka sa više saobraćajnih traka i želite da se isključujete iz lijeve trake u kružnom toku, posebno trebate obratiti pažnju na vozila u desnoj traci jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku.

Spomenuto  prestrojavanje možete izvesti samo ako ste sigurni da vozila iz desne saobraćajne trake skreću desno. Ako gustoća saobraćaja ne dozvoljava isključenje, ne isključujte se, nego se provezite još jedan krug i obavite radnju sigurno u slijedećem pokušaju. Kod isključivanja iz kružnog toka saobraćaja treba ustupiti prednost prolaska pješacima i biciklistima koji prelaze izlaznu cestu (ako su sastavni dio kružnog toka biciklistički i pješački prijelaz).

 

Autoškola TICA – Sigurno do vozačke dozvole