KAKO REGISTROVATI OLDTIMERA?

Oldtimeri su automobili starosti 30 i više godina, a koji ispunjavaju određene vrijednosne i tehničke standarde. Ljubitelji oldtimera skupljaju ih i čuvaju zbog njihove historijske vrijednosti. U nastavku donosimo šta to auto čini klasičnim automobilom i kako ih registrovati u BiH.

Po Pravilniku o oldtimerima, a koji se nalazi u Službenom glasniku BiH broj 9/19, oldtimer vozilo je motorno vozilo koje:

  1. je proizvedeno prije trideset i više godina,
  2. je radi njegovanja historijskih nasljeđa i tehničke kulture očuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku,
  3. se ne koristi u svakodnevnom prometu,
  4. je klasifikovano kao oldtimer vozilo u skladu s odredbama pravilnika.

Ovlaštena organizacija Authority National FIVA (ANF) je organizacija koju je ovlastila FIVA za provođenje poslova vrednovanja i klasifikacije oldtimer vozila u skladu s pravilnikom, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine na svojoj službenoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira spisak ovlaštenih organizacija i stručnih lica ovlaštenih za vrednovanje i klasifikaciju oldtimer vozila.

Svakom oldtimer vozilu određuje se i dodjeljuje trodijelna kodna oznaka koja se sastoji od oznaka kategorija dodijeljenih vrednovanjem, i to redom: oznaka kategorije starosti, oznaka tehničke kategorije i oznaka kategorije očuvanosti, od AA1 do GE4. Isprava kojom se dokazuje ova klasifikacija oldtimer vozila naziva se Identifikaciona isprava oldtimer vozila. Ono što trebate znati o identifikacionoj ispravi jeste:

  • identifikaciona isprava izdaje se s rokom važenja od deset godina,
  • važenje identifikacione isprave prestaje istekom roka važenja ili promjenom vlasnika,
  • u slučaju bilo kakvih promjena na vozilu koje utječu na izmjenu karakteristika, vlasnik je dužan obnoviti postupak vrednovanja i klasifikacije,
  • nakon prestanka važenja, vlasnik je dužan identifikacionu ispravu vratiti ANF-u.

Da biste registrovali oldtimera morate imati dokumentaciju koja potvrđuje da je automobil zaista oldtimer. Postupak registracije oldtimer vozila provodi se na način propisan važećim Pravilnikom o registraciji vozila. Prije registracije, vlasnik vozila je dužan provesti identifikaciju vozila na stanici za tehnički pregled.