KAKO PRIPREMITI AUTOMOBIL ZA PUTOVANJE

Ljeto je period godine kada se najviše putuje. Stoga je prije odlaska na putovanje potrebno uz sve ostale pripreme, pripremiti i automobil. Preporučene pripreme za automobil podrazumijevaju malo više od punog rezervoara goriva. Najprije zbog vlastite sigurnosti, preporučuje se provjera ključnih funkcija, kako bi vaše putovanje bilo sigurno i ugodno. Prije odlaska na putovanje provjerite slijedeće:

  • Provjerite ulje u motoru – redovna kontrola i mijenjanje ulja produžit će vijek trajanja motora i osigurati pravilan rad.
  • Provjerite tečnost za brisače. 
  • Provjerite nivo rashladne tečnosti motora – uloga ove tečnosti je da održava odgovarajuću temperaturu motora. Nedostatak iste može dovesti do pregrijavanja i kvara motora, što sigurno ne želite ako krećete na duži put.
  • Provjerite pritisak u gumama – važan faktor za sigurnu vožnju. Nedovoljno napuhane gume mogu uticati na upravljanje automobilom, kao i na skretanje i kočenje.
  • Provjerite svjetla – provjera svih signalne lampica i svjetala od izuzetne je važnosti za vožnju u noćnim uslovima i na neosvijetljenim cestama.

Uz navedene preporuke, posebno ukoliko idete na duži put, kao obavezan prtljag obezbjedite sebi i dosta vode i nešto hrane. Sretan put!