Da li treba kočiti prilikom prelaska preko ležećeg policajca?

Svakodnevno se susrećemo sa ležećim policajcima, rupama i neravninama na cesti. A nismo ni svijeni koliko štete možemo prouzrokovati našem automobilu ukoliko držimo kočnicu, dok točkovi automobila prelaze preko rupe, neravnine ili ležećeg policajca. Prije prelaska automobilom preko ležećeg policajca ili rupe ili neke neravnine treba smanji brzinu kretanja automobila i zakočiti, a zatim pustiti kočnicu i preći preko ležećeg policajca, rupe ili neravnine na cesti.    

Šta se događa kada zakočimo i držimo kočnicu dok točkovi automobila prelaze preko rupe, neravnine ili ležećeg policajca? Pod djelovanjem inercije sile i uslijed preraspodjele opterećenja, prednji ovjes postaje znatno tvrđi i dolazi do slabljenja prednjih opruga i amortizera. Ako brzinom od 30km/h pređemo preko rupe, neravnine ili ležećeg policajca možemo oštetiti podvožje automobila, a svakako udar nastaje pri svakoj brzini. Prilikom prelaska preko rupe, neravnine ili ležećeg policajca nastaje pojačan udar koji može biti jako štetan za sve dijelove podvožja automobila: amortizere, opruge, zglobove, ležajeve, spone i gume. 

Tako dolazi do “raštelavanja“ te je potrebno podesiti geometriju ovjesa. Također može doći i do većih oštećenja kao što su oštećenja guma, spona i zglobova. Prilikom zamjene oštećenih dijelova trebamo se pridržavati jednog pravila, a to je da sve što se mijenja na jednoj strani, treba se zamijeniti i na suprotnoj strani. Nakon što smo zamijenili oštećene dijelove, podešavamo geometriju točkova. 

Da bi izbjegli plaćanje servisiranja automobila, svaki put kada ugledamo ležećeg policajca, rupu ili neravninu, trebamo zakočiti, a prilikom prelaska trebamo pustiti kočnicu. Na taj način prednji ovjes će biti omekšan i u pravom trenutku će se rastegnuti, što će poboljšati amortiziranje udarca.