Autoškola TICA počinje sa radom

Dragi naši,

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS donijelo Naredbu o početku rada ustanova za obrazovanje odraslih i autoškola na području Kantona Sarajevo, koje počinju sa radom u PONEDJELJAK, 18.5.2020. godine. U obavještenju stoji:

“Za organizaciju rada u autoškolama u uslovima pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izradio je „Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-COV-2 virusom u radu autoškola u kontekstu relaksacije mjera“.

Prema Smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje se da kandidati/kinje, predavači/ce i instruktori/ce kao i ostali uposlenici/ce autoškole svakog dana u jutarnjim satima kod kuće mjere tjelesnu temperaturu. Ukoliko je tjelesna temperatura viša od 37°C i/ili se osoba osjeća bolesno i ima bilo koje simptome i znakove bolesti, potrebno je da ostane kući i kontaktira izabranog ljekara porodične medicine.

Uposlenici/ce autoškole, kandidati/kinje i ispitivači/ce tokom trajanja nastave i ispita dužni su nositi maske.

Učionice u kojima se odvija osposobljavanje kandidata, odnosno polažu ispiti, potrebno je prije dolaska kandidata očistiti i provjetriti, a na kraju svake grupe, pored čišćenja, uraditi i dezinfekciju svih površina i predmeta.

Prilikom ulaska/izlaska kandidata potrebno je obezbjediti fizičku distancu od 2m, te definisati maksimalan broj kandidata koji mogu boraviti u učionici uz poštivanje ove fizičke distance. Odmah po ulasku u prostorije, predavači, ispitivači i kandidati i drugi uposlenici autoškole vrše dezinfekciju ruku.

Tokom trajanja praktičnog dijela osposobljavanja i polaganja ispita, u automobilu mogu biti samo kandidat i instruktor, odnosno još jedno ovlašteno lice tokom trajanja ispita.

Nakon svakog kandidata potrebno je dezinfikovati sve površine u blizini vozačevog i suvozačevog mjesta, kao i sve površine i predmete koje su dodirivane tokom trajanja obuke/ispita. Ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, najpoželjnije je da prozori tokom trajanja obuke/ispita budu otvoreni, a provjetravanje automobila je obavezno nakon svakog kandidata.

Odmah po završetku obuke/ispita napustiti automobile i ne zadržavati se u istom bez potrebe. Instruktoru se preporučuje da administrativni dio posla obavi prije dolaska kandidata i početka časa vožnje.

„Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-COV-2 virusom u radu autoškola u kontekstu relaksacije mjera“ možete pronaći na web stranici Ministarstva www.mon.ks.gov.ba.

U skladu sa donesenom Naredbom, obavještavamo Vas da će Ministarstvo vršiti prijem prijava za polaganje vozačkog ispita, te organizirati polaganje ispita u skladu sa uobičajenom procedurom, počevši od PONEDJELJKA 18.05.2020. godine.

Svi kandidati/kinje koji su, prije stupanja na snagu Naredbe o obustavi polaganja ispita za vozače motornih vozila, bili prijavljeni za ispite i kojim je bio utvrđen termin polaganja, a isti nije realiziran, obavezni su ponovno izvršiti prijavu ispita, bez plaćanja naknade, kako bismo sa sigurnošću mogli utvrditi novi raspored polaganja ispita.”

Za sve dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate. U toku je akcijska ponuda polaganja vozačkog ispita, više informacijama saznajte klikom OVDJE.