EUROPSKI IZVJEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

Europski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je formular sa svim potrebnim podacima koji se odnose na saobraćajnu nezgodu. Prilikom ugovaranja police auto osiguranja dobili ste ovaj formular u vašem osiguravajućem društvu. Popunjavanje formulara nije teško, ali morate pažljivo unositi podatke u formular. Pobrinite se da uvijek pri ruci imate ovaj formular, a najbolje bi bilo da formular čuvate u automobilu.

Formular sadrži prazna mjesta koja treba da ispunite i prostor predviđen za skicu saobraćajne nezgode. Podatke je jednostavno unijeti u formular, polja za unos su numerisana (mjesto nesreće, vrijeme, učesnici, tip automobila, podatke o osiguravajućem društvu) radi razumijevanja ukoliko je drugi učesnik saobraćajne nezgode strani državljanin. Ovaj formular je lako popuniti ukoliko popunjavate onaj na vašem maternjem jeziku, samo pratite uputstva o popunjavanju.

Formular se popunjava ukoliko se desila saobraćajna nezgoda sa manjim oštećenjem, kada niko nije fizički povrijeđen i kada su učesnici  saglasni oko krivice. Prema Pravilniku o obliku europskog izvještaja potrebno je fotografisati vozila nakon nezgode (položaj vozila na licu mjesta).

Ukoliko ne možete postići saglasnost oko utvrđivanja odgovornosti, pozovite policiju koja će da napravi službeni zapisnik kao i da popuni formular. U slučaju izlaska policije na mjesto saobraćajne nezgode, u formular unesite i ime policijske stanice.

NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE MOGU UTICATI NA ISPLATU ŠTETE

Europski izvještaj predstavlja važan izvor informacija za osiguravajuću kuću, naročito ukoliko nema policijskog zapisnika, zato je veoma važno da pravilno unesete potrebne podatke. Procjenitelji štete najčešće se susreću sa slijedećim greškama prilikom popunjavanja ovog obrasca:

  • Nečitko pisanje. Koristite hemijsku olovku i pišite čitko tako da podaci budu vidljivi i na kopijama.
  • Većina rubrika ostane nepopunjena. Rubrike ne mogu ostati nepopunjene. Ako se ne odnose na vašu situaciju napišite ”ne važi”. U svakom slučaju, potrudite se da popunite formular sa što više informacija, uključujući i priznavanje krivice kao i opis saobraćajne nesreće. Ukoliko niste postigli dogovor o krivici, tada je opis saobraćajne nezgode još važniji. Opis saobraćajne nezgode napišite na posebnom listu koji ćete priložiti uz formular.
  • Podaci iz zvaničnih dokumenata (broj vozačke dozvole, broj registarskih oznaka, broj šasije automobila) nisu tačno ispisana.
  • Nije potpisan od strane oba učesnika saobraćajne nezgode. Kao što je navedeno u samom izvještaju, potpis ne predstavlja priznanje krivice, ali pomaže u bržem rješavanju predmeta. Izvještaj nije važeći bez potpisa oba učesnika saobraćajne nezgode.
  • Pored potpisa, savjetujemo vam da dopišite i broj nekog identifikacionog dokumenta učesnika. Nekoliko puta se desilo da učesnici demantuju vlasništvo potpisa.
  • Nedovoljno detaljna skica saobraćajne nezgode. Pokušajte da što jasnije prikažete kako je došlo do nezgode. Koristite strelice da pokažete u kojim pravcima su se vozila kretala. Napravite dodatne fotografije mjesta saobraćajne nezgode jer će one olakšati proces utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode. Tom prilikom budite oprezni kada je u pitanju šteta koja je nastala na automobilima da kasnije ne bi bilo problema oko iznosa štete koja je nastala tom prilikom.
  • Popunite jedan izvještaj. Često se dešava da svaki učesnik popuni svoj formular sa svojom verzijom događaja. Dva popunjena formulara nisu potrebna. Nakon potpisivanja formulara, jednu kopiju zadržite za sebe, a drugu ostavite drugom vozaču. Ukoliko su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala tri vozila, morate ispuniti dva kompleta izvještaja (krivac saobraćajne nezgode popunjava izvještaj za svakog oštećenog).

Popunjavanje formulara nije teško, ali morate biti pažljivi prilikom popunjavanja jer greška može da dovede do poništavanja čitavog procesa ili čak da jedan učesnik lažno optuži drugog učesnika saobraćajne nezgode.